การตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม กปน. และ ปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง

|

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านเจียง เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม กปน. และ ปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง