การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

|

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เปิดประชุมสภาสมัย สามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งแรกเรื่อง การแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง