กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

|

   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชโรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณสวนหย่อมรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง