ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์การเลือกตั้ง และรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง

|

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ได้ดำเนินการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์การเลือกตั้ง และรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง