ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เรื่อง สีบัตรเลือกตั้ง อบต. บัตรนายกฯ (สีแดง) บัตรสมาชิกฯ (สีน้ำเงิน)

|