ประชุมการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยตำบลบ้านเจียง ครั้งที่ 1/2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยจ่าเอกจัตตุรน คำหงษ์ศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เปิดประชุมการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยตำบลบ้านเจียง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง