มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยและอบต.บ้านเจียง ให้คนพิการทางการมองเห็น

|

       วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปฐวี บุตรพรม ท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพล รับมอบหมายจากนายอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยนางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ร่วมมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยและอบต.บ้านเจียง ให้คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบ้านเจียง จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง