มอบถุงยังชีพ ผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่

|

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ