มอบน้ำดื่มบริการแก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

|

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยนางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำน้ำดื่มบริการแก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม