ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเจียง

|

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเจียง