ลงพื้นที่แนะนำการจัดสถานที่ และตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง

|

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ลงพื้นที่แนะนำการจัดสถานที่ และตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด