ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

|

              วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยนางภัคธีมา เพชรนอก ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านเจียง(ศปก.ต.)ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง