ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภับพิบัติด้านการเกษตร

|

         วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยนางภัคธีมา เพชรนอก ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติด้านการเกษตรระดับตำบล ร่วมมประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภับพิบัติด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง