งานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน

|

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยนางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเจียง ร่วมงานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดโนนศิลาทอง ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ