ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting

|

       วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง