โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

|

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง จัด ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม