โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)

|

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยนางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานอบต.บ้านเจียง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา จัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส) ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม