ประชุมเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือก

|

         21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผอ.กต.อบต. และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ​ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชุมเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่ิอผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านโปรแกรม Zoom Meeting