แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ

อ่านเพิ่มเติม »